• Tel: +385 (0)32 360 154
  • Mob: +385 (0)98 270 750
  • Email: kresimir.sebalj@gmail.com

KAMINSKA LOŽIŠTA

   

Ložište Chorus-73 Eco
Oznaka za narudžbu: Chorus 73 ECO CO7885.PT09
Karakteristike:
dimenzije Š 73 x D 42,6 x V 54,3 cm
nominalna snaga: 11 KW max. 27,5 KW
dužina cjepanica: 63 cm
ljevana vrata
više od 70% ekonomičnost
konstantna vatra preko 10 h izgaranja

Ložište Chorus-77
Oznaka za narudžbu: Chorus 77 Contemporian Levant CO7898.PT09-PF04
Karakteristike:
dimenzije Š 77,6 x D 49,5 x V 134 cm
nominalna snaga: 15 KW max. 37,5KW
dužina cjepanica: 60 cm
ljevano ložište, izmjenjiva ploča, čisto staklo DM 3 tehnologija
visoke performanse više od 70% ekonomičnost
konstantna vatra preko 10 h izgaranja
   

PanTherm 80
Oznaka za narudžbu: PanTherm 80
Karakteristike:
dimenzije Š 80 x D 43,7 x V 85,2 cm
nominalna snaga: 19 KW
dužina cjepanica: 55 cm
ljevano ložište
više od 76% ekonomičnost
konstantna vatra preko 10 h izgaranja

Ložište Bijou 80
Oznaka za narudžbu: Bijou 80 CO7926.PT06-PF
Karakteristike:
dimenzije Š 80 x D 43 x V 53,5 cm
nominalna snaga: 10 KW max. 25 KW
dužina cjepanica: 60 cm
ljevana vrata, čisto staklo, DM 3 tehnologija
visoke performanse više od 75% ekonomičnost
konstantna vatra preko 10 h izgaranja
   

Ložište Bijou-77 vision
Oznaka za narudžbu: CO7931.PT06
Karakteristike:
dimenzije Š 77,6 x D 44,3 x V 88,6 cm
nominalna snaga: 15 KW max. 37,5 KW
dužina cjepanica: 60 cm
ljevana vrata, čisto staklo, DM 3 tehnologija visoke performanse
više od 70% ekonomičnost
konstantna vatra preko 10 h izgaranja
dvostruka opna: sigurni i efikasni
kontrolor topline i pobuđivač paljenja
opcija: ventilator sa dvije brzine

Ložište FKU
Oznaka za narudžbu: Ložište FKU
Karakteristike:
dimenzije Š 73 x D 42,6 x V 54,3 cm
nominalna snaga: 11 KW
dužina cjepanica: 60 cm
73% ekonomičnost
konstantna vatra preko 10 h izgaranja
   

Ložište Chorus-70
Oznaka za narudžbu: Chorus 70 CO7895.PT09
Karakteristike:
dimenzije Š 70,0 x D 48,0 x V 66,0 cm
nominalna snaga: 13 KW max. 32,5KW
dužina cjepanica: 60 cm
ljevano ložište, izmjenjiva ploča, čisto staklo
DM 3 tehnologija visoke performanse
više od 70% ekonomičnost
konstantna vatra preko 10 h izgaranja

Ložište PanTherm 69CGL
Oznaka za narudžbu: PanTherm 69CGL
Karakteristike:
dimenzije Š 69 x D 43,8 x V 73,1 cm
nominalna snaga: 13 KW
dužina cjepanica: 35 cm
ljevano ložište
više od 76% ekonomičnost
konstantna vatra preko 10 h izgaranja